Markedsutvikling i strømmarkedet uke 51-52

Spotprisene fortsetter å stige i alle prisområder. Dette resulterte i at vår Felleskraftpris økte med 3 øre/kWh fra uke 50 til 51.

Nedtapping av vannmagasinene i Norge fortsetter med om lag samme tempo som de siste ukene. I uke 51 hadde vi en fyllingsgrad på 48,1 prosent noe som var 3,2 prosent lavere enn uken før. Det normale for årstiden er en fyllingsgrad på 74 prosent.

Det har også den siste uken vært temperaturer langt under det normale i hele landet. Lite nedbør de siste ukene har gjort at det er lite snø i fjellområdene, mens det er normalt og over normalen i lavlandet. Totalt er snøreservene kun 50 % av det normale. Nedbørsvikten siste uke var ca 50 %, og nyttbart tilsig til magasinene var kun 40 % av normalt.

I uke 50 gikk forbruket noe ned i Norge, dette skyldes noe høyere temperaturer spesielt i øst Norge. Samtidig med at forbruket gikk ned, sank også produksjonen i Norge. Det er nok den svake ressurssituasjonen og økt svensk kjernekraftproduksjon som er grunnen til dette.

Værprognosene resten av året og den første uken i det nye året ser ut til å bli inntil 7 grader lavere enn normalt. Nedbørvarslene sier at det skal komme nedbør som normalt nyttårskvelden, ellers under det som  er normalt.

Den nedbørsfattige høsten og kalde vinteren har gitt oss høye strømpriser de siste ukene, dette vil vi alle merke når avregningen for desember kommer i posten andre uken i januar.
For de som får problemer med å overholde betalingsfrister, anbefaler vi at det tas kontakt med kundesenteret til Haugaland Kraft, slik at vi sammen kan finne en nedbetalingsplan.

 

30.12.2010