Markedsutvikling i strømmarkedet uke 9

Prisene på strøm har kommet en del ned de siste dagene etter omslag til en våtere og mildere værtype.

Tysseland damDet er varslet om 6 til 7 TWh nedbør de neste 10 dagene, dette er 2 til 3 TWh over det som er normalt. Temperaturen for samme periode ser også ut til å bli noe høyere en det som tidligere var varslet.

I slutten av uke 8 var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene 27 prosent, dette er 2,9 prosent mindre enn uken før. Høy produksjon og lite tilsig er årsaken til den store nedgangen. Fyllingsgraden er 25,8 prosent under normalen, på samme tid i 2010 hadde magasinene en fyllingsgrad på 37,8 prosent.

På grunn av de lave magasintallene kan vi ved en sen snøsmelting få høye priser i april. Kraftsituasjonen er fremdeles stram og alt tyder på at vi kommer til å få den laveste magasinfyllingen som noen gang er målt før snøsmeltingen setter i gang.

 

03.03.2011