Nettdrift er en balansekunst

Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig med at den skal brukes. I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk, slik at det til enhver tid er balanse.

Strømmen skal frem 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, 60 minutter hver time og 60 sekunder hvert minutt. Fordi samfunnet er avhengig av strøm til så mange funksjoner, kan Statnett aldri ta pause fra jobben med å koordinere driften av hele det norske kraftsystemet. Det må være i balanse. Alltid.

Les mer hvordan Statnett jobber med denne balansekunsten her: http://statnett.no/Samfunnsoppdrag/vart-samfunnsoppdrag/Nettdrift-er-en-balansekunst/