Nettselkapets nøytralitet på internett

Fra nå av vil du finne all informasjon som vedrører nett, som f.eks. strømstans, nettleiepriser på ny nettadresse.

Kraftmaster

 NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) innskjerper nøytralitetskravene til nettselskapene på internett.

Dette har medført at Haugaland Kraft har måttet opprette et eget nettsted for Nettselskapet; www.haugaland-nett.no

Av hensyn til nøytralitetskravene vil du ikke finne linker tilbake til www.haugaland-kraft.no.  Informasjon tilhørende Haugaland Nett skal kun foreligge på haugaland-nett.no.

Informasjon om kraftpriser, kraftavtaler, osv. finner du under www.haugaland-kraft.no som før.