Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør:

Etablering av flisfyringsanlegg i Skåredalen

HK Energi AS har søkt NVE om etablering av en ny flisfyrt varmesentral i Skåredalen.

Dokumenter om saken er lagt til offentlig gjennomsyn i Haugesund kommune og er tilgjengelig på www.nve.no/fjernvarme under punktet På høring. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte NVE v/Jørgen Bølling på tlf. 22 95 98 54 eller e-post: jboe@nve.no.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller elektronisk til nve@nve.no innen 10. november 2017