Nyhetsbrev - Solkraft 5. januar 2018

De første pilotkundene har nå fått installert solcelleanlegg fra Haugaland Kraft

Som våre kunder, er vi opptatt av klimautfordringene verden står overfor. Derfor tar vi del i utviklingen av solkraft. Ambisjonen vår er å gjøre solenergi til et enkelt, trygt og tilgjengelig valg for våre kunder.

Solteknologien blir stadig bedre, billigere og mer tilgjengelig. Haugaland Kraft tror at solenergi vil vokse betydelig i årene fremover.

De første 4 pilotkundene som er med i Haugaland Kraft sitt pilotprosjekt for Solkraft er nå installert og satt i drift. Alle produserer nå sin egen solenergi. I løpet av vinteren 2018 vil vi installere ytterligere 10 pilotanlegg for våre kunder.

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi et solid produkt med topp kvalitet. Vi tar ansvar for hele prosessen – fra du bestiller til anlegget er installert og satt i produksjon. Som en del av leveransen får kundene full oversikt over produksjon og data om anlegget sitt gjennom en app og nettside.

Overskuddsproduksjonen fra solcelleanlegget kan kunden selge tilbake til Haugaland Kraft.

Solkraftanleggene vi nå har installert er satt opp i Røyksund, Spanne, Haraldseidvågen og på Svehaug.

Haugaland Kraft tester ut ulike typer solcellepaneler, invertere og utstyr i pilotprosjektet for å tilegne oss mest mulig kunnskap om solenergi og hvordan dette fungerer.

Så langt ser vi at anleggene produserer bra med energi på de solrike dagene, til tross for at vi har vært inne i en tid på året med korte dager og mye gråvær.

Et solcelleanlegg er en langsiktig investering. Når du bestemmer deg for å kjøpe solceller, bør du tenke på hva de estimerte strømkostnadene vil bli over de neste 20-30 årene. Dette er naturligvis vanskelig å spå og nettleien, avgiftene og strømprisen utvikler seg forskjellig. Men i sum er det grunn til å tro at prisen du betaler for å bruke strøm i boligen din blir høyere i fremtiden. Med dagens strøm – og nettleiepriser bør en investering i solenergi vurderes opp mot antatt levetid på anlegget på +/- 30 år.

Nedenfor er et utklipp fra «appen» som viser produksjon i dag og bilde av et solcelleanlegg ferdig montert.

Haugaland Kraft har i pilotprosjektet valgt ut utstyr og solcellepaneler med topp kvalitet og levetid som gjør at våre kunder kan gjøre trygge valg og produsere sin egen kraft uten bekymringer.