Økt forbruk og mindre produksjon medfører høyere strømpriser i vinter

Enkelte vintre observeres et værfenomen som kalles stratosfærisk oppvarming. Dette værfenomenet inntraff i midten av februar og for første gang på lenge har vi sett stabilt vintervær over flere uker i store deler av Sør-Norge. Målte temperaturer sør i Norge og Sverige har vært lavere enn normalt for februar

Det kjølige været ga raskt en stor forbruksøkning på strøm, samtidig som lite vind førte til mye lavere vindkraftproduksjon enn normalt. Det kjølige været bidro til høy produksjon av strøm og dermed rask nedtapping av norske og svenske vannmagasiner. Det nedbørfattige været medførte reduksjon av snømagasinene i en periode hvor de egentlig skulle økt. På toppen av det hele fikk vi lavere kjernekraftproduksjon i Norden i februar enn i januar. Dette bidro også til mindre produksjon av strøm.

Denne reduserte strømproduksjonen ga en langt høyere strømpris i februar enn i januar. Faktisk ble snittprisen på nordisk systempris (Nordpool - kraftbørsen) ca. 6,5 øre/kWh høyere i februar, hvilket er en stor økning på så kort tid for strømprisen. Værprognosene viser tegn til normalisering av været og etter hvert omslag til plussgrader, men mildt og godt vårvær ligger ikke i prognosene så langt. Prisforventningen for strøm utover våren og sommeren har økt mye de siste to-tre ukene siden magasinfyllingen har blitt såpass mye lavere på kort tid. Værutviklingen fremover og når sesongen for snøsmelting starter, og i hvilket tempo dette skjer, vil være viktige faktorer for strømprisen de neste månedene.