Om kraftmarkedet og det norske kraftsystemet

Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft. Det betyr at vi har et væravhengig kraftsystem som normalt gir oss rikelig tilgang på ren og rimelig strøm. Men i vår og sommer har regnet og til dels snøsmeltingen sviktet. Lurer du på hvordan kraftmarkedet og det norske kraftsystemet virker og hvordan vannkraften prises kan du lese mer her:

https://www.nve.no/stromkunde/om-kraftmarkedet-og-det-norske-kraftsystemet/