PRESSEMEDLING 11.02.15 kl.10:00

Haugaland Kraft og SKL ønsker å videreutvikle selskapene gjennom omstrukturering.

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.
Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet


Styrene i begge selskap behandlet i går tirsdag 10. februar 2015 avtalen i styremøte og har bedt selskapene jobbe videre med å realisere avtalen.

Begge selskap har hatt god utvikling de senere år og har skapt betydelige resultater for sine eiere. Behovet for å gjøre strukturelle endringer er nødvendig for å sikre videre vekst, sier styreleder i Haugaland Kraft Didrik Ferkingstad. Rendyrking, spissing og fokus på kjernevirksomhet blir viktig fremover for å sikre strategien til selskapene om fortsatt vekst og utvikling.

Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nett og produksjon er stor i de kommende år, uttaler styreleder i SKL AS Atle Neteland. De strukturelle endringene vil sikre og kvalitetsforbedre bestående produksjon i SKL samtidig som det vil gi muligheter for ny produksjon og utbygging. 

Begge selskap har vært viktige for utviklingen av regionen og eierskapet til selskapene vil fortsatt være regionalt forankret. Rendyrking, spissing og fokus på kjerneområdene vil være med på å få frem potensiale til å skape langsiktige verdier, sikre og utvikle arbeidsplasser og gi kundene best mulig produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

Omstruktureringen av selskapene er planlagt gjennomført i løpet av 2015 med forbehold om godkjenning av styre og eiere i begge selskap. 

 

For nærmere informasjon: 

Haugaland Kraft:
Olav Linga, administrerende direktør
Tlf. 911 61 324
olav.linga@haugaland-kraft.no

Sunnhordland Kraftlag:
Magne Heimvik, konsernsjef
Tlf. 975 56 065
magne.heimvik@skl.as