PRESSEMEDLING 13.12.18

Haugaland Kraft AS fusjonerer Suldal Elverk KF inn i sin virksomhet

Kommunestyret i Suldal vedtok torsdag 13. desember 2018 transaksjonsavtalen med å fusjonere Suldal Elverk inn i Haugaland Kraft.

I lengre tid har det pågått samtaler mellom Suldal kommune som eier av Suldal Elverk KF og Haugaland Kraft om fusjon av selskapa. 31. oktober i år vedtok kommunestyret i Suldal intensjonsavtalen for fusjon mellom Suldal Elverk og Haugaland Kraft og torsdag 13. desember ble avtalen godkjent i kommunestyret. Suldal kommune vil etter sammenslåingen ha en eierandel på 3 prosent i Haugaland Kraft.

Alle ansatte i Suldal Elverk er sikret videre arbeid i Haugaland Kraft. Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen, arbeidsplasser sikres og samlet nettleie i Suldal vil reduseres i størrelsesorden 7 millioner kroner.

Suldal Elverk eier og driver både regionalnettet og distribusjonsnettet i store deler av Suldal og i deler av Hjelmeland. Suldal Elverk har også kraftomsetning, bredbånd (Altibox), kraftproduksjon og salg av elverksrelaterte tjenester. All virksomhet vil nå integreres i Haugaland Kraft.

- Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver til Suldal som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

- Den nye energiloven krever større skille mellom kraftproduksjon, annen virksomhet og nettdrift i kraftselskap, noe som gjør det vanskelig for Suldal Elverk å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE, samt endringer og trender i samfunnet og bransjen ellers, blir det mer og mer krevende for hvert år som går.

– For et lite selskap som Suldal Elverk vil disse endringene gjøre det veldig fordyrende for oss, sier elverksjef Tor Bjarne Smedsrud. Det har ført til at kommunen innstilte på integrering av virksomheten i Haugaland Kraft.

Integreringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2019.

For nærmere informasjon kontakt:

Haugaland Kraft:
Olav Linga, konsernsjef
Tlf. 911 61 324
olav.linga@hkraft.no 

Suldal Kommune:
Gerd Helen Bø, ordfører
Tlf: 414 73 037
gerd.helen.bo@suldal.kommune.no