Pressemelding

Haugaland Kraft sertifisert Miljøfyrtårn bedrift

Haugaland Kraft fikk i dag overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet av varaordfører i Haugesund Sven Olsen.  Haugaland Kraft startet prosessen med å bli sertifisert november 2011 og i dag fikk vi det synlige beviset på miljøarbeidet som er utført i bedriften.

 

Miljøarbeid er viktig lokalt, nasjonalt og globalt sier adm.dir. Olav Linga.  Vi i Haugaland Kraft tar vårt miljøansvar på alvor og ønsker å synliggjør vår innsats gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Denne sertifiseringen er en påskyndelse på at vi gjør ting rett, sier Linga.

Prosjektleder for sertifiseringen Geir A. Molland i Haugaland Kraft, forteller om omfattende krav som måtte gjennomgås og få på plass. Mange av kravene var allerede oppfylt eller så måtte det forbedres eller nye tiltak iverksettes.  

Avfall i 2011 var på 383.000 kg, hvorav 300.000 kg var sortert. Kildesorteringsgrad var 78 %. Energibruk totalt fordelt på administrasjonsbygget, verksted og lager er på ca. 2,3 mill. kWh.  For den delen av energiforbruket som gjelder hovedbygget (860.000 kWh.), kommer ca. 30 % av varmen fra spill varme som vi tar ut fra trafoene på Hemmingstad i form av fjernvarme. Resterende energi kommer fra elektrisitet og gass. Vi har også bevegelses sensorer på alle kontorer som skrur av lyset automatisk hvis det er tomt.

Vi har også gjort tiltak i å redusere papirbruk, engangsartikler, har fokus på miljøvennlig bilpark, drivstofforbruk, logistikkutfordringer på transport samt bevisstgjøring av 260 ansatte. Internt merker vi økt interesse og engasjement.

 

Kontaktpersoner:

Geir A. Molland, fagansvarlig HMS & kvalitet i Haugaland Kraft:              982 37 498
Gunn Margareth Lassesen, divisjonssjef Marked:                                       982 37 034

Varaordfører Sven Olsen og adm.direktør Olav Linga