PRESSEMELDING

Haugaland Kraft har fått konsesjon på bygging av to småkraftverk i Sauda kommune

NVE meddelte 19.desember 2014 at Haugaland Kraft AS har fått konsesjon etter vannressursloven på småkraftverkene Fivelandselva kraftverk og Svandalen kraftverk i Sauda kommune. Fivelandselva kraftverk vil få en installert effekt på 3,3 MW og gi en kraftproduksjon på om lag 9,4 GWh årlig.  Svandalen kraftverk vil ha en installert effekt på 2,8 MW og gi en årlig kraftproduksjon på 7,9 GWh. Totalt tilsvarer dette årsforbruket til 865 husstander. De konsesjonsgitte prosjektene vil være et bidrag i satsingen på fornybar energiproduksjon.

Dette var en gledelig nyhet å få nå rett før jul, sier adm. dir. i Haugaland Kraft Olav Linga. Selskapet har som målsetting å bygge ut minst et småkraftverk hvert eneste år fram til 2020. Vi vil på nyåret sette i gang med detaljprosjektering av kraftverkene, og regner med byggestart i løpet av 2016, sier Linga.

Haugaland Kraft fikk samtidig avslag på konsesjonssøknad for Grøddalen kraftverk i Sauda kommune og Tysdal kraftverk i Suldal kommune. NVE begrunner avslaget med at ulempene for natur og miljø ved bygging av kraftverkene er større enn fordelene.

Kontaktperson:
Adm. dir. Haugaland Kraft Olav Linga:        911 61 324
Prosjektleder Haugaland Kraft Berit Thuestad:    911 50 975