PRESSEMELDING

Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.

Suldal Kommune og Haugaland Kraft har inngått avtale om utprøving av ulike former for velferdsteknologi i en nyetablert leilighet på Sand som ble offisielt åpnet fredag 14. desember. Målet er å ta i bruk ny og moderne teknologi knyttet til trygghet, sikkerhet og komfort for både bruker og ansatt i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Samarbeidet skal lære partene å bli bedre på å benytte både eksisterende og nye verktøy for å kunne tilby smarte og gode velferd og helsetjenester.

En del av det store bildet
-Dette er svært spennende. I forbindelse med vår fremtidige tilstedeværelse i Suldal så er dette samarbeidet en viktig brikke i det store bildet og en døråpner for ytterligere samarbeid. Samfunnet står overfor mange utfordringer fremover og velferdsteknologi er en viktig del av løsning på mange av våre fremtidige samfunnsutfordringer, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Vi er veldig tilfreds med at Suldal kommune åpner opp og gir oss mulighet til å være med på å utvikle fremtidens offentlige tjenester.

Interessant og spennende samarbeid
-Samarbeidet med Haugaland kraft har vært veldig bra helt fra starten av i prosjektet, sier kommunalsjef i Suldal kommune Grethe Jæger Anglevik. Vi ser virkelig fram til å tilby våre brukere korte rehabiliteringsopphold i boligen. De får prøvd ut ulike løsninger som de kan søke om på Nav hjelpemiddelsentral. Løsningene kan hjelpe mennesker med ulike behov til å bo lengre hjemme med verdighet, trygghet og sikkerhet. Dette er en bolig som skal brukes og ikke bare være en visningsbolig. Vi veldig stolte over det vi får til i her i Suldal, avslutter kommunalsjefen.

Suldal Elverk har også vært medvirkende i samarbeidet for å sørge for bredbånd til kommunens lokasjoner.

For mer informasjon kontakt:

Suldal Kommune:
Grethe Jæger Anglevik, kommunalsjef
Tlf. 979 71 600
grethe.anglevik@suldal.kommune.no

Haugaland Kraft:
Olav Linga, konsernsjef
Tlf. 911 61 324
olav.linga@hkraft.no


Fra venstre: kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik, konsernsjef Haugaland Kraft Olav Linga, 
ordfører i Suldal Gerd Helen Bø, enhetsleder Nora Torbjørnsen