Slik er strømregningen din

Visste du at strømregningen din består av tre deler: strømforbruk, nettleie, og avgifter til staten?

Her ser du hvordan disse tre delene er satt sammen:

Avgifter
Rundt 41 prosent av strømregningen består av avgifter til staten. For tiden er elavgiften på 16,58 øre/kWh. Du betaler også en avgift til Energifondet på 1 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på strømforbruk og nettleie. Fra 1. januar 2012 innførte staten også en ny elsertifikatordning som pålegger alle strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Den kostnaden ligger inne i din strømpris. Hensikten med elsertifikater er å støtte utbyggingen av ny fornybar energi.

Nettleie
Nettleien utgjør rundt 30 prosent av strømfakturaen. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del. Totalsummen varierer hos de ulike nettselskapene. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste.

Strøm
Strømmen du bruker hjemme, utgjør de siste 29 prosent av strømkostnadene dine. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, etterhvert som strømprisen øker eller synker. Uansett bestemmes prisen av utviklingen på strømbørsen Nord Pool. Du kan likevel påvirke strømregningen din ved å redusere på ditt eget strømforbruk.