Startenergi

Haugesund og Omland lokallag av Norges Blindeforbund, ble tildelt Startenergi for desember 2009. Les deres takkebrev til Haugaland Kraft.

Haugesund og omland lokallag av Norges Blindeforbund«STARTHJELP»

Av Knut-Oskar Sørskår, foresatt

Å føle seg som en del av et fellesskap er en grunnleggende forutsetning for en god og trygg hverdag for alle unge. Da man har et synshandikap, er ikke dette nødvendigvis en selvfølgelighet. Statistikk forteller oss at mange synshemmede barn og unge ikke er en del av det sosiale livet i nærmiljøet.

Høsten 2009 tok en gruppe unge synshemmede kontakt med Haugesund og Omland lokallag av Norges Blindeforbund, for å gjøre et forsøk på å starte et sosialt treffpunkt for unge synshemmede på Haugalandet. Responsen var positiv og en ny undergruppe ble etablert.

Arbeidet med å starte opp en slik gruppe, finne spennende aktiviteter og  klare å samle alle aktuelle unge, er basert på frivillig arbeid og innsats.
Uten ildsjeler og initiativtakere kommer vi ikke langt.

Gruppa har som mål å få til et månedlig treff, og å bygge godt kameratskap som kan danne grunnlag for et sosialt nettverk for synshemmede lokalt.

Hjertelig takk til Haugaland Kraft, som har sett de unge synshemmedes ønske om et fast treffpunkt, og bidratt med økonomisk starthjelp.