Startenergi for februar 2009

Ungdommens Kystforening på Ferkingstad fikk tildelt Startenergi.

Båt ungdommens kystkulturUngdommens Kystforening  startet opp våren 2008, og teller i dag 45 medlemmer. Deres mål er å gi unge en plass i bevaring av norsk kystkultur, og har derfor gått til innkjøp av den 44 fots lange skøyta M/S Marie. 

Denne er de allerede begynt å bruke til utflukter med medlemmene, ligge på festivaler, drive med dugnadsarbeid og nå også begynt å bygge om båten innvendig.

"Planen er at det tidligere lasterommet skal kunne brukes til lugar allerede i sommer", sier styreformann Asle Ferkingstad. Foreningens mål er å være et tilbud til unge som vil lære mer og aktivt ta del i bevaringen av den unike kystkulturen vi har, samt å tilegne seg erfaringer i forhold til vedlikehold, hobbyfiske  og godt sjømannskap, som spleising, maling og navigering.

"Vi ønsker å vise ungdommene vår fine kystlinje, og lære dem å ta dette i bruk, slik at vi kan få aktivitet i skjærgården", sier styremedlem Odd Harald Eriksson.

Foreningen blir drevet etter kristne og alkoholfrie rettningslinjer. "Vi ønsker å takke Haugaland Kraft for Startenergi-midlene, og dette kommer til å bli brukt når vi skal bygge om lasterommet " sier de to ungdommene i styret til slutt.