Startenergi for oktober 2008

Startenergi for oktober gikk til Norske Redningshunder, avdeling Nord Rogaland.

 Redningshunden Leo

 Dio 17 Nord Rogaland av Norske Redningshunder har 25 medlemmer og har sitt geografiske   aksjonsområde i hele Nord-Rogaland og Indre Ryfylke. For øyeblikket har de 1 godkjent ekvipasje i sitt område som er bosatt i Sauda., men har tett samarbeid med Hordaland som bistår ved aksjoner.
Dette gjør at de disponerer 7 ekvipasjer fordelt på 4 på Stord, 1 i Vikedal, 1 i Etne og 1 i Sauda, og har dermed kort utrykkningstid uansett hvor aksjonen skulle være i vårt distrikt.

Årlig deltar de på ca. 10 leteaksjoner, og høsten i år har vært spesielt travel med 8 aksjoner siden august.

Les mer om det flotte arbeidet denne frivillige foreningen gjør for å redde liv i vårt område: 
Dio 17 Nord Rogaland   (pdf)