Sterk interresse for norsk vindkrafteventyr

Norges første og eneste vindmøllepark er i dag et stort steg nærmere utbygging.

VindmølleVestavind Offshore har nå valgt ut fire sterke grupperinger som får kjempe i finalerunden i dette milliardprosjektet.

Vestavind Offshore utlyste i september 2010 en anbudskonkurranse om utvikling av et nytt konsept for å bygge vindmøller til Norges første fullskala offshore vindpark utenfor Harøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.
Oppdraget omfattet løsning for design, sammensetning og installasjon av fundament, tårn og turbin. 30 grupperinger meldte sin interesse for å delta i dette norske pionerprosjektet.

 

Les mer i Pressemeldingen her.