Stifting av Vestavind Offshore AS 13.08.2009

Nytt industrieventyr med offshore vind. Sju energiselskap på Vestlandet har stiftet Vestavind Offshore AS.

Hav-vindmøllerDette kan bli det nye industrieventyret på Vestlandet. Prosjektet Havsul I utenfor Mørekysten kan alene utløse investeringer på sju milliarder kroner.

Eierne i Vestavind Offshore er BKK (45 prosent), Haugaland Kraft (15 prosent), Tafjord (15 prosent), Sunnhordland Kraftlag (15 prosent), Sogn og Fjordane Energi (6,5 prosent), Sunnfjord Energi (2,5 prosent) og Sognekraft (1 prosent). Til sammen utgjør disse selskapene Vestlandsalliansen.

- Vi vet at Europa trenger mer fornybar energi av hensyn til klimaet, og i Storbritannia og Tyskland er bunnfaste vindparker allerede under bygging. Dersom norske myndigheter legger rammevilkårene til rette, kan dette skape mange arbeidsplasser her i landet også, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK.

Olav Linga, administrerende direktør i Haugaland Kraft, ser det som viktig at det finnes selskaper i Norge som evner å delta i en langsiktig satsing innen offshore vind.

 - Selskapene bak Vestavind Offshore har gjennom mange år bevist at de kan gjennomføre store og kompetansekrevende prosjekter. Med riktige forutsetninger på plass, er vi klar til å gå i gang med offshore prosjekter også, sier Linga.

 - Vindkraftprosjekter av typen Havsul I og II er nødvendig for at Norge skal nå sine forpliktelser i Fornybardirektivet. Vestlandet har svært gode lokaliteter for vindkraft, og forholdene ligger godt til rette både for stor kraftproduksjon og ny næringsutvikling, sier konsernsjef Sverre Devold i Tafjord.

 - SKL har mer enn 60 års erfaring med ren og klimavennlig vannkraftproduksjon. Utvikling av fornybare og miljøvennlige kraftkilder står sentralt i konsernets strategi. Det store kraftpotensialet i havvinden gjør offshore vindkraft til et naturlig satsingsfelt for SKL. Gitt de rette rammevilkårene kan det gi stor verdiskapning, samtidig som leverandørindustrien i regionen får et nytt aktivitetsområde, sier Magne Heimvik, konsernsjef i Sunnhordland Kraftlag (SKL).

- SFE har fokusert på produksjon av ren fornybar energi fra vindkraft i en årrekke, og vi var blant initiativtakerne til Vestavind Kraft AS i 2005. Når det nå stiftes et eget selskap for å håndtere offshoredelen av vindkraftproduksjon, er det naturlig at SFE deltar på eiersiden. Vestlandet og ikke minst kysten av vårt fylke har gode ressurser. En bærekraftig høsting av disse ressursene vil gi både verdiskapning for eierne og positive ringvirkninger for næringsliv og lokalsamfunn på kysten, sier konsernsjef Ole Schanke Eikum i Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Store ringvirkninger for næringslivet

Rune Birkeland, administrerende direktør i Grieg Logistics, tror offshore vindkraft kan gi store positive ringvirkninger for næringslivet på Vestlandet.

 - Vi har blitt eksperter på offshore virksomhet gjennom erfaringen fra oljevirksomheten. Kobler vi vår ekspertise med utenlandsk kompetanse på vindturbiner, kan vi skape mange arbeidsplasser, sier Birkeland, som også er styremedlem i Norwind, et selskap som fokuserer på offshore vindkraft.

 Birkeland nevner bygging av understell til vindturbiner, undersjøiske operasjoner, transport, installasjon og oppgaver innen drift og vedlikehold som noen av områdene norsk industri kan gripe. I tillegg kommer forskning og energieksport fra vindparkene.

 - Vi er allerede engasjert i prosjekter Tyskland og Storbritannia. Men skal dette bli en stor norsk eksportindustri, må vi ha et hjemmemarked. Der er vi avhengig av at myndighetene legger til rette med rammevilkår som gjør dette mulig, sier Birkeland.

Både i Bergensområdet og i Sogn og Fjordane er det satt i gang arbeid med å lage klynger av ulike virksomheter for å stå sammen om en satsing på offshore vindkraft.

 Kan bidra til bedre kraftbalanse i Midt-Norge

Vestlandsalliansen har siden 2005 har hatt en felles satsing på vindkraft gjennom Vestavind Kraft i Sandane. Vestavind Kraft kjøpte nylig Havsul I, som er Norges største satsing på offshore vindkraft. Dette prosjektet er sammen med Havsul II overført til Vestavind Offshore.

Havsul I ligger utenfor kysten av Sandøy kommune i Møre og Romsdal og kan få en årlig produksjon på hele 1 TWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 50 000 husstander. Prosjektet vil dermed gi et vesentlig bidrag til den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat gav konsesjon i juni 2008, men vedtaket er klaget inn for Olje- og energidepartementet (OED) som nå behandler saken. En avgjørelse er ventet i nær fremtid.

Se også 13.08.2009