Strømbrudd 10.01.2015

På grunn av ekstremværet Nina er det registrert strømutfall i distriktet

Vi vil komme med jevnlige oppdateringer både her og på våre Facebook-sider.
Har du spørsmål kan vårt kundesenter kontaktes på telefon 05271. Vi besvarer også henvendelser på Haugaland Krafts Facebook-side.

Vi har mobilisert all tilgjengelig mannskap som jobber med feilretting.
 

Status:  Haugaland Kraft 12.01.2015  kl 12.00

Det er ca. 60 kunder uten strøm på grunn av høyspentfeil. I tillegg kommer enkeltkunder som har feil  i lavspentnettet.  Kjenner ikke eksakt tall her ennå.

Det gjenstår:

Høyspentfeil i område Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Suldal Kommune.  Strømtilførsel frem til Fatland.  To aggregat er satt inn på grunn av omfattende skader på nettet, men greier ikke å levere til alle kunder.  Feilretting vil fortsette i dag.  Vi har fått inn ekstrahjelp fra Linka AS med 4 linjemontører, som skal bistå og avlaste våre medarbeidere.

Vi har fått feilmelding om en trafofeil (må byttes) i  området Gjerdet i  Tysvær kommune.
Vi har også fått inn ekstrahjelp fra One Nordic AS med 4 linjemontører, som skal bistå og avlaste våre folk i  Karmøy, Haugesund, Sveio, Tysvær.

Vi jobber med å få sendt ut SMS til de kunder som har meldt om at de har 0 eller ½ spenning.  Flere av de har fått strøm tilbake, men ikke alle.  Vi ber derfor om tilbakemelding fra de som ikke har strøm tilbake.

 

Status:  Haugaland Kraft 12.01.2015  kl 08.00

Det er ca. 150 kunder uten strøm på grunn av høyspentfeil.

Vi  fikk  nye feil sent i går kveld/natt.   Det meste ble feilrettet.  

Det gjenstår:
Høyspentfeil  i  Vassendvik, Elfarvik, Helgaland  i  Tysvær Kommune.  Feilretting under arbeid.
Høyspentfeil i område Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Sauda og Suldal Kommune.  Strømtilførsel frem til Fatland.  To aggregat er satt inn på grunn av omfattende skader på nettet, men greier ikke å levere til alle kunder.  Feilretting vil fortsette i dag.

Høyspentfeil i Lindås, Brokanes, Strømøy og Lier i Sveio kommune.  Feilretting under arbeid.

I tillegg flere lavspentfeil som berører enkeltkunder som er under arbeid. 
Det ble sendt sms til de som har meldt inn slike feil i går kveld.

 
 

Status Haugaland Kraft 11.01.2015    kl 22:30

I området Stølsvik til Nypedalen ikke langt fra Nedstrand har det oppstått en feil. Feilsøking med omkoplinger blir utført. 

Vi har også en feil i Valevåg, feilsøking med omkoplinger blir utført.
 

Status Haugaland Kraft 11.01.2015  kl. 19.15

Det er ca. 170 kunder uten strøm på grunn av høyspentfeil. 
 
Høyspentfeil: 1 trafo holder man på å bytte i Skudesnesområde (Vikre) i Karmøy Kommune
Høyspentfeil: feilretting pågår Fjon i Tysvær Kommune
Høyspentfeil: i området Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Sauda og Suldal Kommune. Vandvik kai og skule har fått strøm. Setter i tillegg inn aggregat på grunn av omfattende skader på nettet. Usikkert om vi får inn alle i kveld, men informasjon vil bli gitt hvis det skjer.
 
Det er i tillegg flere lavspentfeil som berører enkeltkunder som er under arbeid.  Vil ikke greie å feilrette alle lavspentfeil til enkeltkunder i kveld. Vi beklager dette, men gjenopptar feilretting  med full styrke i morgen tidlig.


Status Haugaland Kraft 11.01.2015  kl 15.15

Det er ca. 1.600 kunder uten strøm i hele distriktet. 
 
Høyspentfeil Syre, Aksnes mot Myklabust i Karmøy Kommune
Høyspentfeil Grinde utover mot Litlaskog, Fjon, Yrkje, Labbavik, Hervik, Muslandsvåg til Stuvik, Ringja, Gismarvik, Tysværvåg i Tysvær Kommune
Høyspentfeil Vikedalsdalen, Imsland, Kvaløy i Vindafjord Kommune
Høyspentfeil Mølstre, Hovda, Buavåg i Sveio Kommune
Høyspentfeil i område Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Sauda og Suldal Kommune (vil sette inn aggregat på grunn av omfattende skader på nettet)
 
De fleste feil er funnet og reparasjoner er under arbeid.
I tillegg mange lavspentfeil som berører enkeltkunder som det er startet opp å utføre.
 
Det beregnes at vi bruker resten av dagen og kveld med feilretting.

 

Status Haugaland Kraft 11.01.2015  kl 13.30

Det er ca. 1.750 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Syre, Aksnes mot Myklabust  i Karmøy Kommune
Høyspentfeil Grinde utover mot Litlaskog,  Fjon,Yrkje, Labbavik, Hervik, Muslandsvåg til Stuvik, Ringja, Gismarvik, Tysværvåg i Tysvær Kommune
Høyspentfeil Vikedalsdalen, Imsland, Kvaløy i Vindafjord Kommune
Høyspentfeil Mølstre, Tittelsnes, Hovda, Buavåg i Sveio Kommune
Høyspentfeil i område Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Sauda og Suldal Kommune (vil sette inn aggregat på grunn av omfattende skader på nettet)
 

I tillegg mange lavspentfeil som berører enkeltkunder.
Vi har brukt helikopter til befaring og funnet en del feil som det er satt inn mannskaper for reparasjon.

Det jobbes med omkoplinger og feilretting.

 

Status Haugaland Kraft 11.01.2015  kl 11.30

Det er ca. 3.000 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Syre, Aksnes mot Myklabust, Helganes til og med Visnes i Karmøy Kommune
Høyspentfeil Grinde utover mot Litlaskog, Fjon,Yrkje, Labbavik, Espevik til og med Nedstrand, Gismarvik, Tysværvåg i Tysvær Kommune
Høyspentfeil Vikedalsdalen, Imsland i Vindafjord Kommune
Høyspentfeil Mølstre, Tittelsnes, Hovda, Buavåg i Sveio Kommune
Høyspentfeil Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden i Sauda og Suldal Kommune

I tillegg mange lavspentfeil.

Vi har satt inn helikopter i linjebefaring  på alle berørte områder og vi går linjebefaring med mannskap i Nedstrand og Høie - Kallevik område.

 

Det jobbes med omkoplinger og feilretting.


Oppdatering strømbrudd 11.01.2015 kl. 08:30

Det er ca. 4.000 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Bø, Skudesnes Spanne i Karmøy
Høyspentfeil Våg, Grinde, Yrkje, Klovning, Tysværvåg, i Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen,Vikedal i Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Mølstre, Tittelsnes i Sveio
Høyspentfeil - Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden i Sauda.

I tillegg mange lavspentfeil.
Det jobbes med omkoplinger og feilretting.

 

Status 22:00
Det er ca. 8.000 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Bø, Skudesnes Spanne i Karmøy
Høyspentfeil Våg, Grinde, Yrkje, Klovning, Tysværvåg, i Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen,Vikedal i Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Mølstre, Tittelsnes i Sveio
Høyspentfeil - Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden i Sauda. (Sauda inne igjen)

I tillegg mange lavspentfeil.

Det jobbes med omkoplinger og feilretting.

Prognose: Vi rekker ikke å få tilbake strøm til alle i kveld og natt. Morgendagen må brukes.
Det er sendt ut SMS varsler til berørte kunder om dette.

Vi har mobilisert all tilgjengelig mannskap som jobber med feilretting.


Status 21:00
Til info.  kl 21:00   det er ca. 10.000 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Bø, Skudesnes Spanne i  Karmøy
Høyspentfeil Våg, Grinde, Yrkje, Klovning, Tysværvåg, i Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen,Vikedal i  Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Mølstre, Tittelsnes i Sveio
Høyspentfeil ny feil i hele Sauda i  tillegg  Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden

I tillegg mange lavspentfeil.
Det jobbes med omkoplinger og feilretting.

Prognose: Vi rekker ikke å få tilbake strøm til alle i kveld og natt.  Morgendagen må brukes.
Det vil bli sendt ut SMS varsler til berørte kunder om dette.


Status 18:30

Det er ca. 12.000 kunder uten strøm i hele distriktet.

Høyspentfeil Stava, Bø, Skudesnes Spanne,  Karmøy
Høyspentfeil Våg, Grinde, Yrkje, Klovning, Tysværvåg, Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen, Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Mølstre Sveio
Høyspentfeil i Sauda, område rundt sentrum, i  tillegg  Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden

I tillegg mange lavspentfeil.
Det jobbes med omkoplinger og feilretting.Status 16:45
Det er ca. 10.000 kunder uten strøm i hele distriktet. 

Høyspentfeil Stava, Karmøy
Høyspentfeil Våg, Yrkje, Klovning Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen, Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Sveio
Høyspentfeil hele Sauda er ute i tillegg til Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden

Mange lavspentfeil i hele distriktet, spesielt på Karmøy.

Status 16:00
Høyspentfeil Stava, Karmøy
Høyspentfeil Våg, Yrkje, Klovning Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen, Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Sveio
Høyspentfeil Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden Sauda
Mange lavspentfeil i hele distriktet, spesielt på Karmøy.

Status 15:00
Høyspentfeil Stava, Bø, Karmøy
Høyspentfeil Våg, Yrkje, Klovning Tysvær
Høyspentfeil Åmsosen, Vindafjord
Høyspentfeil Lid, Sveio
Høyspentfeil Fattnes - Løberg og utover i Hylsfjorden Sauda
Mange lavspentfeil i hele distriktet, spesielt på Karmøy.

Ny oppdatering kommer 17:00