Strømbrudd

På grunn av en feil i strømnettet ble store deler av Vindafjord, Tysvær og Bokn strømløse rundt kl. 11.00 i dag.
Strømmen ble gjennopprettet ca. kl. 11.20. Hvis det er noen i de berørte områdene som fremdeles ikke har strøm sjekk jordfeilbryteren i sikringskapet.
Vi beklager det inntrufne.