Tilbake til normal situasjon

Haugaland Kraft Nett har vurdert værsituasjon og har ut fra dette valgt å avslutte Gul Beredskap.

 Alle feil og henvendelser blir nå håndtert som i en normal situasjon.