Uvær i vente. Oppdatert!

Vi i Haugaland Kraft følger værsituasjonen nøye. All tilgjengelig mannskap er satt i beredskap og vi har iverksatt beredskapsledelse. Vi har i hele dag gjort de forberedelser som er mulig hvis strømmen skulle bli borte i vårt forsyningsområde.
Vi planlegger for det verste, men håper på det beste!