Uværet «Aina» fortsetter

Haugaland Kraft har økt beredskap og følger situasjonen nøye. Vi er klare til å rette feil som måtte oppstå i strømnettet. Ved eventuelle strømbrudd, kan du holde deg oppdatert via www.hkraft.no eller på vår Facebook side


Utvis forsiktighet

I forbindelse med ekstremvær og mye vind er det viktig å vise forsiktighet ved nærhet til luftlinjer. Vær særlig oppmerksom på disse hendelsene:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og du må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres. Hold god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlige.
  • Varsle Haugaland Kraft dersom du ser strømlinjer som har falt ned eller trær og gjenstander på linjene.


Tips til tiltak for å være forberedt på strømbrudd:

  • Ha klar lommelykt og batterier til den eller stearinlys og fyrstikker
  • Ikke åpne fryseboks og kjøleskap unødvendig.
  • Lad batteribank. Alternativ kan bil nyttes til lading.
  • Får du vann fra egen pumpe som går på strøm, kan det være lurt å tappe vann på noen flasker i tilfelle strømbrudd.
  • Vurder mulighet for alternativ oppvarming om nødvendig
  • De som har behov for strøm 24/7 bør vurdere eget aggregat. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skriver på sin nettside at alle virksomheter, som er kritisk avhengig av elektrisitet, må selv ha en egen beredskap for å ivareta behovet for nødstrøm for egne anlegg og funksjoner.