VARSEL OM VEDLIKEHOLD SOM VIL PÅVIRKE FJERNVARMENETTET I SKÅREDALEN

Grunnet vedlikehold på gassnettet til Gasnor søndag 4. mars mellom kl. 08 og kl. 18, vil Haugaland Kraft sitt fjernvarmenett levere lavere temperatur en normalt. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre kunder.

Haugesund kommune har et større prosjekt der Sakkestadbekken skal legges i ny trase i område Rennesøygata-Spannavegen.

I den forbindelse må infrastruktur, deriblant naturgassledning til Gasnor som forsyner Raglamyr, Skåredalen og deler av Norheim legges om.  Fjernvarmeanlegget blir drevet av både el-kjel og gasskjel, dette betyr at temperaturen på vannet i fjernvarmenettet vil bli lavere i dette tidsrommet. 

Omlegging vil skje søndag 4. mars mellom kl. 08.00 og kl. 18.00.

Det sendes SMS om dette til de vi har kontaktinformasjon på. 

Vi beklager ulempene dette vil gi våre fjernvarmekunder.