Varsel om vedlikehold som vil påvirke fjernvarmenettet i Skåredalen

Grunnet vedlikehold på gassnettet til Gasnor onsdag 23. mai 2018 mellom kl 18.00 til kl 22.00, vil Haugaland Kraft sitt fjernvarmenett levere lavere temperatur en normalt. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre kunder.

Haugesund kommune har hatt et større prosjekt der Sakkestadbekken skal legges i ny trase i område Rennesøygata-Spannavegen.
Anleggsarbeidene som berører infrastruktur er nå ferdig.  I den forbindelse skal gassledning kobles tilbake fra et midlertidig gassrør til permanent gassrør. 
 
Fjernvarmeanlegget blir drevet av både el-kjel og gasskjel, dette betyr at temperaturen på vannet i fjernvarmenettet vil bli lavere i dette tidsrommet. 

Omlegging vil skje onsdag 23. mai mellom kl. 18.00 og kl. 22.00.

Det sendes SMS om dette til de vi har kontaktinformasjon på.