Vedrørende det pågående uværet, vær oppmerksom på løse strømledninger

Det blåser godt ute nå og faren for at strømledninger blir skadet og faller ned er tilstede. Vi ber alle våre kunder tenke på egen sikkerhet og gir følgende råd:
• Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand.
• Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
• Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
Kontakt oss dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert.