Datterselskap - Utviklingsprosjekter

Selskapet har ansvaret for utvikling og drift av Haugaland Næringspark, et stort industriområde som ligger sentralt plassert i energiregionen Haugalandet, nærmere bestemt på Gismarvik i Tysvær kommune.

Haugaland Kraft vurderer stadig nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon og ny energi- infrastruktur.

Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er et 5 000 dekar stort til område regulert for industri og næringsformål. Området ligger på Gismarvik i Tysvær kommune og er godt lokalisert i forhold til naturgassrørledningene og elektrisitetsnettet i regionen.

Naturgassledningen Åsgard som går inn til Kårstø-anlegget, grenser mot næringsparken i sør. Til og fra Kårstø-anlegget går rørledningene Sleipner kondensat, Statpipe import og Statpipe eksport i trasé like ved næringsparken.

I nord avgrenses næringsparken av 300 kV strømnettet til Hydro Aluminium Karmøy fabrikker. T- forbindelsen (undersjøiske tunneler) har ett av sine innslagspunkt i Haugaland Næringspark og skal forbinde Karmøy-, Haugesund- og Tysvær- kommunes hovedvegnett med kyststamvegen.

Dette gir særs gode logistikkforhold for industri/næring med kunder på kontinentet. Når det moderne kaianlegget i Førdesfjorden står ferdig vil Haugaland Næringspark fremstå som et av landets beste etableringssteder for energikrevende industri og industri som benytter naturgass som råstoff eller energi.

Besøk Haugaland Næringspark sine hjemmesider på www.haugaland-park.no  for mer informasjon om etablering i Haugaland Næringspark.