Det skjedde - noen historiske begivenheter

Hundre år med historie skaper begivenheter, noen store og noen mindre. Her er en liten smak historiske begivenheter i Haugaland Krafts historie. I jubileumsboken vår kan du lese om alle disse og andre historiske minnedager.

1916 - Det ble besluttet å bygge ut Litledalsvassdraget .
1919 - Haugesundhalvøens og Karmøys Kraftselskap ble godkjent i statsråd.
1920 - Haugesunds Elektrisitetsverk (HEV) forsynte byen med strøm som kom fra kraftanlegg i Etne.
1934 - HEV feiret 25 års-jubileum og ga ut et jubileumsskrift.
1936 - Haugesundshalvøens og Karmøys Kraftselskap ble oppløst og Karmsund Kraftlag  (KK) ble dannet.
1942 - KK's nye kontorbygg på Rossabø stod ferdig.
1950 - Representantskapet i KK vedtok avtale om samarbeid med SKL om Blåfalli-kraft og aksjekjøp i SKL.
1951 - Hardelandsanlegget ble overlevert Haugesund kommune og KK ble SKL's største aksjonær.
1958 - Haugesund og Skåre ble en kommune.
1964-  HEV fikk i drift VHF-radiotelefonanlegg for driftsavdelingen med hovedstasjon på Steinsfjellet.
             Vår landsdel ble tilknyttet Østlandske samkjøringsområde.
1967 - HEV's sekundærstasjon "Haugesund II" på Flotmyr ble satt i drift og KK tok i bruk ny
            
sekundærstasjon på Bø.
1971 - HEV og KK ble med i det nyetablerte "Samkjøringen av kraftverkene i Norge".

1978 - Verdens høyeste kraftmast stod ferdig ved Karmsundet, 143 m høy, en del av linjen fra Sauda til
            
Karmøy Fabrikker.
1979 - KK's sekundærstasjon på Spanne ble satt i ordinær drift.
1986 - KK feirer 50 års jubileum
1987 - Haugesund Elektrisitetsverk skiftet navn til Haugesund Energiverk.
1991 - KK's Infosenter etablert på Bø.
1994 - Haugesund Energiverk ble omdannet til aksjeselskap og tok navnet Haugesund Energi AS. (HE)
1997 - KK ble omdannet til aksjeselskap, og det ble nedsatt et utvalg fra KK og HE med sikte på en fusjon.
1998 - Fusjon mellom KK og HE og ble til Haugaland Kraft AS.
1999 - Sauda Energiverk ble kjøpt opp av Haugaland Kraft.
2000 - En ny epoke inn fremføring av fiber er sluttført, ferdigstillelse av ny stamveg for tele-og
             datatrafikk mellom Stavanger og Bergen.
2001 - Norges første cogenereingsanlegg på Bø ble åpnet.
2002 - Haugaland Krafts kunder kunne, som de første i landet, bli varslet for tidspunkt av måleravlesning
             og sende inn målerstand via SMS.

2003 - Haugaland Kraft starter salg og pilotutbygging av fiberoptisk bredbånd til private
             i Førdesfjorden, Tysvær kommune.
2005 - Haugaland Kraft beslutter å bygge ut fiberoptisk bredbånd på Haugalandet.
2006 - Rødne Kraftverk kom i drift.
2007 - Byggestart for Haugaland Næringspark
2008 - Avtale mellom Haugaland Kraft og Hydro om samarbeidsprosjektet Nordvegen Utvikling.