Elklagenemnda

Haugaland Kraft er tilknyttet Elklagenemnda

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder.

NVE har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven må være tilknyttet en nemnd.

Ønsker du mer informasjon om klageretten, se Elklagenemndas nettsider her.