Hvilket kontonr. betaler jeg strømfakturaen til?

Det er kontonr. 1503 50 00000. Husk å merk innbetalingen med fakturanummer.