Fjernvarme

Haugaland Kraft vil være i forkant når det gjelder miljøvennlig energibruk. Som en del av denne strategien har selskapet i samarbeid med Haugesund kommune bygget fjernvarmenett til utbyggingsområdene i Skåredalen.

Skåredalen er et utbyggingsområde med 1000 boenheter. Området blir forsynt med energi til oppvarming via et fjernvarmeanlegg.   

Se brosjyre i pdf-format (377 kb):
Fjernvarme  Skåredalen 

Tekniske spesifikasjoner Skåredalen  (Sord 49,5 kb)

 

Hva er Fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg består av en varmesentral, et rørnett og en kundesentral hos hver abonnent.

Mens det er vanlig at hver bolig har sitt eget varmeanlegg kan et fjernvarmeanlegg varme opp et helt område samtidig. I varmesentralen varmes vannet opp i store kjeler.

Det varme vannet sendes gjennom isolerte rør i bakken til hver enkelt abonnent. Der utnyttes varmen til oppvarming og til å gi varmt vann i springen før det sendes kaldere tilbake i returrørnettet for ny oppvarming.

I et fjernvarmeanlegg kan en bruke forskjellige energikilder til å varme opp vann; Avfallsforbrenning, biobrensel, varmepumpe, geotermisk energi, olje og elektrisk kraft samt overskuddsvarme fra industrien er alle aktuelle energikilder.