Historien vår i korte trekk

Historien til Haugaland Kraft spenner seg i år hele 100 år tilbake.

(Utdrag fra jubileumsboken "Lys og varme i hundre år")

Den 8.desember 1908 ble for første gang den elektriske gatebelysningen tent i Haugesund. Samme år gikk den første kraftstasjonen over i regulær drift, og ved nyttårsskiftet ble anlegget overtatt av Haugesunds Elektricitetsverk,(HEV) idag Haugaland Kraft's fødselsdag.

Haugesundhalvøens og Karmøys Kraftselskap ble etablert i 1919, men p.g.a. store økonomiske problemer i de tøffe og harde nedgangtidene i 20  og 30 årene , ble dette selskapet oppløst i 1936 og  Karmsund Kraftlag  (KK) ble stiftet.

I krigsårene  ble det stopp i mange utbyggingsplaner, slik som ytterligere utbygging av Etne-fjellene. Ved frigjøringen  i 1945 kunne lysene igjen flomme fritt for den delen av befolkningen som hadde elektrisk lys og det gjaldt først og fremst byen Haugesund.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) ble stiftet i 1948 og i 1950 vedtok representanskapet KK en avtale om samarbeid med SKL om Blåfalli-kraft og aksjekjøp i SKL. På femti-tallet fikk  bygdene Tysvær, Sveio, Nedstrand, Bokn, Vikebygd og Skjold elektrisk strøm.

Vår landsdel ble  i 1964 tilknyttet Østlandske samkjøringsområde via Blåfalli og til Sør-Rogalnd vi koblingsstasjonen ui Sauda,samt til Statskraftverkenes og Norsk Hydros felles kraftverk i Røldal-Suldal.

I 1971 ble HEV og KK med i det nyetablerte"Samkjøringen av kraftverkene i Norge".

"Samla plan for vassdrag" som kom i 1985 stanset utbyggingen av flere vassdrag i vår landsdel, bl.a. Stordalsvassdraget.

I 1994 ble Haugesund Energiverk omdannet til aksjeselskap og tok navnet Haugesund Energi AS. I 1998 blir Haugesund Energi AS og Karmsund Kraftlag AS  slått sammen til Haugaland Kraft AS. Det fusjonert selskapet hadde tilsammen 47.000 kunder. Samme året ble det etablert fiberforbindelse fra Stavanger til Haugesund.

Sauda Energiverk blir kjøpt opp av Haugaland Kraft i 1999.

Kommunene Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund gikk sammen om å opprette Haugaland Næringspark AS i 2001.
Dette året ble også Norges første cogenereringsanlegg åpnet på Bø i Karmøy kommune. I 2002 kunne Haugaland Kraft's kunder, som de første i landet bli varslet for tidspunkt for måleravlesning og sende inn målerstand via SMS.

Rødne Kraftverk kom i drift i 2006 og Haugaland Kraft etablerte første fiber for bredbånds-kommunikasjon til private kunder. Selskapet Nordsjøkraft ble etablert i 2007 og det ble byggestart for Haugaland Næringspark i oktober samme år. En avtale om samarbeidsprosjektertet Nordvegen Utvikling ble signert mellom Haugaland Kraft og Hydro i 2008.
 
2009 - 100 års jubileet.  Kjernevirksomheten for Haugaland Kraft er nå - som for 100 år siden, kosentrert rundt kraftproduksjon, kraftdistribusjon og infrastrukturbygging. Samtidig som det jobbes med nye spennende satsingsområder i årene framover.

Vi har vært og skal være en viktig aktør i regionen i 100 år - og skal være det også i de neste 100 år!

Ønsker du å  lese mer om vår spennende historie,  så er boken skrevet av Kristian Magnus Vikse,  å få kjøpt hos lokale bokhandlere.