Historiske filmer

Vi har tatt et dypdykk i våre arkiver og funnet noen historiske filmer.

Filmen omhandler utbyggingsplaner i Etnefjella gjennom opptak fra en helikopter-befaring juni 1983.

Produksjon: Alva Foto
Kommentarer: Adm.dir i Haugesund Elektrisitetsverk Arnt Risan

 
 

Denne filmen omhandler vannføringsforhold i Etnevassdraget, før og etter en kraftutbygging.

Produksjon: Alva Foto / Emco AS
Kommentarer: John Skien

 

 

HEV nedlastbar filmHEV del I - III

Filmen viser levende bilder om historien fra Haugesund Elektricitetsverk fra 1950 til 1960. På grunn av manglende lyd, vurderer vi disse filmene som uegnet for streaming på web. De kan lastes ned og spilles lokalt (117 mb).

Gratis videoplayer: Adobe Media Player - last ned her
Produksjon: Arena Film AS
Foto og regi: Idar Johansen, Ottar Gladtveit