Lærling og ingeniørtrainee i Haugaland Kraft, bakgrunn og studier

Haugaland Kraft er Haugesundregionens eget kraftselskap og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Vi har en omsetning på rundt 1 milliard kroner og ca. 305 ansatte.

Distribusjon
Haugaland Kraft har også ansvar for å bygge ut og drifte store deler av strømnettet på Haugalandet samt deler av Sunnhordland. Mange av de ansatte i Haugaland Kraft jobber daglig med å sikre at privatpersoner og bedrifter er sikret strøm til en hver tid.

Kraftmarked
Haugaland Kraft selger og kjøper kraft i markedet. Over 90% av de som bor i Haugesundregionen får strømmen sin fra oss. Det er ca 57 000 kunder.

Bredbånd
Haugaland Kraft har også investert i bygging av et omfattende fibernett  i store deler av regionen. Vi  er leverandør av Altibox og har åtte Altibox-partnere mellom Bergen og Stavanger, sammen har vi nå nærmere 35 000 kunder.

Framtidsrettet selskap
Selv om Haugaland Kraft ble etablert for over 100 år siden er vi fortsatt i vekst og i mange år framover vil vi ha behov for å ansette nye dyktige medarbeidere. De fleste som ansettes i Haugaland Kraft har en energifaglig og teknisk bakgrunn, men vi har også folk som jobber innenfor økonomi, kontor og administrasjon, IKT, logistikk med videre. Haugaland Kraft har et mål om at det til en hver tid skal være ca. 10 prosent lærlinger i bedriften. Kun med tilførsel av unge krefter kan vi sørge for en lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til det beste for regionen vår. Derfor trenger vi unge mennesker med de rette verdiene.
Vi ønsker at våre ansatte skal være KUNDEFOKUSERTE, ENDRINGSVILLIGE, PÅLITELIGE og TYDELIGE.

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen kan du også sjekke ut følgende:

Lenke til Grønn Boks; www.gronnboks.no


Lærling i Haugland Kraft

Haugaland Kraft ansetter hvert år 8-10 nye lærlinger. Aktuelle lærlingeplasser i Haugaland Kraft er: 

  • Energimontør
  • Telekommunikasjonsoperatør
  • Kontor og administrasjon medarbeider
  • IKT–servicemedarbeider


Ledige lærlingestillinger lyses gjerne ut i månedsskiftet januar-februar hvert år med søknadsfrist noen uker senere. Lærlingene har da oppstart i august samme år. 

Ledige stillinger som ingeniørtrainee lyses gjerne ut i løpet av 1. kvartal med startdato fra høsten samme år.

Andre stillinger lyses ut fortløpende.


Energimontørfaget

Energimontører jobber med å bygge og vedlikeholde strømnnett, kabler og trafoer som forsyner hus og bedrifter med strøm. Et variert og fysisk arbeid der du jobber i team og er mye ute i friluft. Haugaland Kraft ansetter hvert år nye energimontørlærlinger. Haugaland Kraft har for tiden 14 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ELTEL3----

   

IKT-Servicefaget

IT-, eller IKT-konsulentene, i Haugaland Kraft har ansvar for å drifte de datasystemer selskapet er avhengig av for effektiv og sikker drift av programvare, styring av nett og produksjon og bredbåndstjenestene (Altibox). Haugaland Kraft har for tiden 1 lærling på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ssisf3----

Telekommunikasjonsmontørfaget

Haugaland Kraft sin bredbånd-avdeling bygger ut fibernett i hele regionen. Til dette arbeidet brukes egne telemontører eller innleide telemontører fra eksterne selskaper. Haugaland Kraft har for tiden2 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/eltel3----

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontormedarbeidere jobber i resepsjonen, kundetjenesten, økonomi, marked og i organisasjon. Typiske oppgaver er administrasjon og håndtering av dokumenter, fakturaer og kundehenvendelser. Haugaland Kraft har for tiden 3 lærlinger på dette området.  

Les mer på:http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/sskad3----

   

Transport- og logistikkfaget

Skal arbeid på kraftlinjer, kabler og på produksjonsanlegg fungere effektiv er det avgjørende at montørene til en hver tid har tilgang på utstyr og materiell. Logistikkoperatøren hjelper til med at nødvendig utstyr er tilgjengelig på rett tid. Haugaland Kraft har for tiden 1 lærling på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/vgs/sstrl2----?fylke=Rogaland

Ingeniør/trainee

Ingeniører innen el-kraft, bygg og maskin planlegger alt fra teknisk utstyr til bygg og vedlikehold av disse. I Haugaland Kraft dreier dette seg ofte om strømnettet, transformatorer eller produksjonsanlegg. Ingeniørene har gjerne tatt en utdannelse innen el-kraft, maskin eller bygg ved en ingeniørhøyskole, et universitet eller gjennom teknisk fagskole.  Noen ingeniører starter som trainee, dvs at du de første 2 årene veksler mellom å arbeide på flere områder slik at du får et godt innblikk i mange sider av virksomheten. Haugaland Kraft har for tiden 2 traineer.   

Les mer på: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ingenior

 

 

 

Lærling og ingeniørtrainee i Haugaland Kraft, bakgrunn og studier

Haugaland Kraft er Haugesundregionens eget kraftselskap og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Vi har en omsetning på rundt 1 milliard kroner og ca. 305 ansatte.

Distribusjon
Haugaland Kraft har også ansvar for å bygge ut og drifte store deler av strømnettet på Haugalandet samt deler av Sunnhordland. Mange av de ansatte i Haugaland Kraft jobber daglig med å sikre at privatpersoner og bedrifter er sikret strøm til en hver tid.

Kraftmarked
Haugaland Kraft selger og kjøper kraft i markedet. Over 90% av de som bor i Haugesundregionen får strømmen sin fra oss. Det er ca 57 000 kunder.

Bredbånd
Haugaland Kraft har også investert i bygging av et omfattende fibernett  i store deler av regionen. Vi  er leverandør av Altibox og har åtte Altibox-partnere mellom Bergen og Stavanger, sammen har vi nå nærmere 35 000 kunder.

Framtidsrettet selskap
Selv om Haugaland Kraft ble etablert for over 100 år siden er vi fortsatt i vekst og i mange år framover vil vi ha behov for å ansette nye dyktige medarbeidere. De fleste som ansettes i Haugaland Kraft har en energifaglig og teknisk bakgrunn, men vi har også folk som jobber innenfor økonomi, kontor og administrasjon, IKT, logistikk med videre. Haugaland Kraft har et mål om at det til en hver tid skal være ca. 10 prosent lærlinger i bedriften. Kun med tilførsel av unge krefter kan vi sørge for en lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til det beste for regionen vår. Derfor trenger vi unge mennesker med de rette verdiene.
Vi ønsker at våre ansatte skal være KUNDEFOKUSERTE, ENDRINGSVILLIGE, PÅLITELIGE og TYDELIGE.

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen kan du også sjekke ut følgende:

Lenke til Grønn Boks; www.gronnboks.no


Lærling i Haugland Kraft

Haugaland Kraft ansetter hvert år 8-10 nye lærlinger. Aktuelle lærlingeplasser i Haugaland Kraft er: 

  • Energimontør
  • Telekommunikasjonsoperatør
  • Kontor og administrasjon medarbeider
  • IKT–servicemedarbeider


Ledige lærlingestillinger lyses gjerne ut i månedsskiftet januar-februar hvert år med søknadsfrist noen uker senere. Lærlingene har da oppstart i august samme år. 

Ledige stillinger som ingeniørtrainee lyses gjerne ut i løpet av 1. kvartal med startdato fra høsten samme år.

Andre stillinger lyses ut fortløpende.


Energimontørfaget

Energimontører jobber med å bygge og vedlikeholde strømnnett, kabler og trafoer som forsyner hus og bedrifter med strøm. Et variert og fysisk arbeid der du jobber i team og er mye ute i friluft. Haugaland Kraft ansetter hvert år nye energimontørlærlinger. Haugaland Kraft har for tiden 14 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ELTEL3----

   

IKT-Servicefaget

IT-, eller IKT-konsulentene, i Haugaland Kraft har ansvar for å drifte de datasystemer selskapet er avhengig av for effektiv og sikker drift av programvare, styring av nett og produksjon og bredbåndstjenestene (Altibox). Haugaland Kraft har for tiden 1 lærling på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ssisf3----

Telekommunikasjonsmontørfaget

Haugaland Kraft sin bredbånd-avdeling bygger ut fibernett i hele regionen. Til dette arbeidet brukes egne telemontører eller innleide telemontører fra eksterne selskaper. Haugaland Kraft har for tiden2 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/eltel3----

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontormedarbeidere jobber i resepsjonen, kundetjenesten, økonomi, marked og i organisasjon. Typiske oppgaver er administrasjon og håndtering av dokumenter, fakturaer og kundehenvendelser. Haugaland Kraft har for tiden 3 lærlinger på dette området.  

Les mer på:http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/sskad3----

   

Transport- og logistikkfaget

Skal arbeid på kraftlinjer, kabler og på produksjonsanlegg fungere effektiv er det avgjørende at montørene til en hver tid har tilgang på utstyr og materiell. Logistikkoperatøren hjelper til med at nødvendig utstyr er tilgjengelig på rett tid. Haugaland Kraft har for tiden 1 lærling på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/vgs/sstrl2----?fylke=Rogaland

Ingeniør/trainee

Ingeniører innen el-kraft, bygg og maskin planlegger alt fra teknisk utstyr til bygg og vedlikehold av disse. I Haugaland Kraft dreier dette seg ofte om strømnettet, transformatorer eller produksjonsanlegg. Ingeniørene har gjerne tatt en utdannelse innen el-kraft, maskin eller bygg ved en ingeniørhøyskole, et universitet eller gjennom teknisk fagskole.  Noen ingeniører starter som trainee, dvs at du de første 2 årene veksler mellom å arbeide på flere områder slik at du får et godt innblikk i mange sider av virksomheten. Haugaland Kraft har for tiden 2 traineer.   

Les mer på: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ingenior