Kontaktinformasjon

Kundeservice strøm:

Telefon: (+47) 05270

Kontaktskjema

Åpningstider:
Mandag til fredag - kl. 07:30 – 15:30

Haugaland Kraft Energi AS
Haukelivegen 25 (se kart)
Postboks 2015

5504 Haugesund

Org.nr.: 915 635 903 MVA

Telefon : (+47) 05270 eller (+47) 52 70 70 70

Kostnader ved å ringe kundesenteret
(ekstern lenke til Post- og teletilsynet)