Kontaktinformasjon

Haugaland Kraft AS
Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
(se kart)
Postboks 2015, 5504 Haugesund

Org. nr: 915 636 756 MVA

Haugaland Kraft Energi AS
Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
Postboks 2015, 5504 Haugesund

Org. nr: 915 635 903 MVA

Haugaland Kraft Fiber AS
Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
Postboks 2015, 5504 Haugesund

Org. nr: 915 635 881 MVA
 

Kundeservice strøm: Kontaktskjema
Telefon: (+47) 05270

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 07:30 –15:30


Kundeservice fiber: Kontaktskjema
Telefon: (+47) 05270
 
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 – 20:00
  Lørdag kl. 10:00 - 14:00
 
Åpent for besøk: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
 
 
Driftssentral strøm:
Telefon: (+47) 05271
24 timers døgnvakt
E-post: ds@haugaland-nett.no
                            

Telefon : (+47)  05270
eller        (+47)  52 70 70 70

Kostnader ved å ringe kundesenteret
(ekstern lenke til Post -og teletilsynet)     

Haugaland Kraft AS, Konsern:
E-post: post@hkraft.no