Kraftuttrykk

Ord og uttrykk i kraftmarkedet og måleenheter for strøm:

V = volt (spenning)
Enhet for elektrisk spenning (vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 volt)

A = ampere (strøm)
Mållenhet for elektrisk strrømstyrke; mål for den mengde elektrisitet som strømmer gjennom ledningene.

W = watt (effekt)

Enhet for elektrisk effekt.

kW = kilowatt (1.000 watt)
kWh = kilowattime (energi)

1 kWh er energien som blir brukt når for eksempel en vifteovn på 1.000 watt står på i en time. Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året. Det er lavere i leiligheter.

MW = megawatt (1.000 kW)

MWh = megawattime (1.000 kWh)
MW er et mål på effekt, eller forbruk av energi. Det høyeste som er målt for Norge er 23.054 MW i en time. 1MWh tilsvarer energi i en eloppvarmet enebolig i en vinteruke

GW = gigawatt (1.000.000 kW)
GWh = gigawattime (1 mill. kWh)

En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

TW = terrawatt (1.000.000.000 kW)
TWh = terrawattime (1 mrd kWh) 

På Haugalandet  ble det i 2008 brukt ca 1,4 TWh elektrisk energi , mens det i Norge ble brukt totalt 142 TWh.