Feilmeldingsskjema for gatelys

* = Må fylles utFra epost*
Kommune*
Stolpenr. (mangler stolpenr. skriv 0)*
Beskrivelse Feilsted*
Vegtype*Hovedveg     Boliggate     Gang og sykkelsti     Skoleveg     
 
Type feilEnkelt lys     Flere lys     
 
Privat/Offentlig*Privat lys     Offentlig lys     
 
Navn*
Mobil nr.*
 
 

Vedlikeholdsperioder

Vi drifter og vedlikeholder over 26.200 gatelys for kommunene i vårt område.

Nedenfor finner du periodene i de ulike kommunene:

 Kommune

 Periode

Suldal 1. august - 31. mai
Stord 1. august - 31. mai
Haugesund 1. august - 31. mars
Karmøy 1. august - 31. mai
Tysvær 15. august - 20. mai
Sveio 1. august - 30. april
Vindafjord 1. august - 31. mai
Sauda 1. august - 31. mars
Bokn, Utsira og Etne Etter bestilling

Meld fra om mørke gatelys på Feilmeldingsskjema for gatelys
eller ring kundeservice

Gatelys i området til Haugaland Kraft

Vi drifter og vedlikeholder over 26.200 gatelys for 10 kommuner, i tillegg tar vi på oss ulike oppdrag for private og andre.

Ansvarsområder

Det er den som eier vegen som bekoster både anlegg og drift av disse, samt flytting av master.

Vegeier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Haugaland Kraft om drift og vedlikehold. Ikke alle i vårt område har en slik avtale.

Hva kan vi gjøre?

Haugaland Kraft og kommunene tar imot og registrerer feilmeldinger på gatelysene. Vegeier bestemmer nivået på vedlikeholdet og hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder utskifting av lamper.

Dersom store områder er mørke, f.eks. flere gater eller hele bydeler, rykker vi ut snarest. Det samme gjelder hvis det er fare for liv og helse. Årsaken kan være berøringsfare eller at en mast er påkjørt og sperrer  veibanen.

Meld fra om mørke gatelys:

Ser du mørke lamper eller andre feil på gatelyset der du ferdes? Husk å notere nummer på stolpe!

Meld fra om mørke gatelys på Feilmeldingsskjema for gatelys eller kundeservice.

Vedlikeholdsperioder:

Periodene for vedlikehold av gatelys er ulik i de forskjellige kommunene, de ulike periodene finner du i artikkelen over.