Filmer i jubileumsåret

Her er tre videofilmer som er laget til 100 års jubileumet

Filmene viser Haugaland Kraft sine visjoner og planer for de neste 100 år.

Vann


Resurser i samspill
Fornybar energi skal være et viktig satsingsområde
for Haugaland Kraft  framover.
Klikk her for å se filmen


 

  Næringsparken på Gismarvik   
Nye prosjekter
Fra anleggene i Etne og Haugaland Næringspark.
"Vi skal gi kraft til en sterk og attaktiv region"
Klikk her for å se filmen

 

 Olav Linga 
Nå begynner det!

"Vi må se framover og utvikle oss videre"
Klikk her for å se filmen

 

 

Filmene er laget av DEADFISH design