Om Haugaland Kraft

Hovedkontorer ligger i Haugesund med avdelinger på Stord, i Sauda og i Ølen/Skånevik. Hovedvirksomhetene er overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk på Haugalandet. Konsernet eies av kommuner i regionen, SØK AS og Finnås Kraftlag SA og har i overkant av 390 ansatte. Vår visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region".

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016. 

Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 4 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS.