Om Haugaland Kraft

Haugaland Kraft har hovedkontor i Haugesund med avdelinger på Stord, i Sauda og Ølen/Skånevik. Hovedvirksomheten er overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging og drift av fibernettverk i regionen på Haugalandet. Selskapet er også eier av Haugaland Næringspark og er den største eieren i Sunnhordland Kraftlag. Selskapet er konsernorganisert og har over 300 ansatte. Vår visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region".

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016. 

Konsernet består av morselskap og 4 datterselskap. Disse er Haugaland Kraft Nett AS, Haugland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS.

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira samt SØK AS.