Fastpris 2014

Gjeldene fra Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf.
06.05.2014 37,56 øre/kWh
01.01.2014 39,95 øre/kWh