Fastpris 2015

Gjeldene fra Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf.
01.07.2015 34,9 øre/kWh