Fastpris 2016

Gjeldene fra Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf.
12.12.2016 38,00 øre/kWh
01.02.2016 35,87 øre/kWh