Prisområder

Norge er delt i 5 prisområder og Haugaland Kraft sine kunder på Haugalandet ligger i prisområde NO2.

Prisområder

 

Denne inndelingen ble gjeldende fra 05.09.2011.

 
 Kilde: NASDAQ