Prisområder

Prisområder gjeldende fra 15.mars 2010

PrisområderFra 15.mars 2010 ble deler av Vestlandet skilt ut som eget markeds-/prisområde for kraft. Dette er gjort for å sikre at ledningen inn til området blir utnyttet best mulig, slik at det kan spares vann i kraftverkenes magasiner i området.

Det er nå 5 norske elspot-områder.

NO5 - som Haugalandet er en del av , går et stykke nord for Sognefjorden og ned til Boknafjorden.

For mer informasjon om Markedsområder for strøm, se Statnett.no

 

Tilbake til ny inndeling fra 05.09.2011.