Prissetting av strøm og hva påvirker den

Prisnivået bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig.

Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først. Når forbruket øker fases dyrere energi inn, og markedsprisen stiger.

Hver dag velger det nordiske kraftmarkedet den billigste måten å forsyne Norden med kraft. Av og til fører det til høy produksjon i Norge – av og til i våre naboland.

På kort sikt påvirkes markedsprisen av forbruksnivå, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull.  Hva som betyr mest varierer over tid. På lang sikt påvirkes markedsprisen av forbruksutvikling. Produksjonsevne og transportkapasitet.

Norge har et kraftunderskudd som har bygget seg opp over lang tid og ført til økt sannsynlighet for høye priser.  Problemet har vært mangelfulle rammevilkår for utbygging av ny kraft.

Strømprisen som kundene betaler er lik markedspris pluss fortjeneste til kraftleverandøren og merverdiavgift til staten.

Alle strømkunder kan fritt velge kraftleverandør og type strømavtale.

 

Kilde: Energi Norge