Nyhetsbrev - Solkraft 5. januar 2018

De første pilotkundene har nå fått installert solcelleanlegg fra Haugaland Kraft

Som våre kunder, er vi opptatt av klimautfordringene verden står overfor. Derfor tar vi del i utviklingen av solkraft. Ambisjonen vår er å gjøre solenergi til et enkelt, trygt og tilgjengelig valg for våre kunder.

Solteknologien blir stadig bedre, billigere og mer tilgjengelig. Haugaland Kraft tror at solenergi vil vokse betydelig i årene fremover.

De første 4 pilotkundene som er med i Haugaland Kraft sitt pilotprosjekt for Solkraft er nå installert og satt i drift. Alle produserer nå sin egen solenergi. I løpet av vinteren 2018 vil vi installere ytterligere 10 pilotanlegg for våre kunder.

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi et solid produkt med topp kvalitet. Vi tar ansvar for hele prosessen – fra du bestiller til anlegget er installert og satt i produksjon. Som en del av leveransen får kundene full oversikt over produksjon og data om anlegget sitt gjennom en app og nettside.

Overskuddsproduksjonen fra solcelleanlegget kan kunden selge tilbake til Haugaland Kraft.

Solkraftanleggene vi nå har installert er satt opp i Røyksund, Spanne, Haraldseidvågen og på Svehaug.

Haugaland Kraft tester ut ulike typer solcellepaneler, invertere og utstyr i pilotprosjektet for å tilegne oss mest mulig kunnskap om solenergi og hvordan dette fungerer.

Så langt ser vi at anleggene produserer bra med energi på de solrike dagene, til tross for at vi har vært inne i en tid på året med korte dager og mye gråvær.

Et solcelleanlegg er en langsiktig investering. Når du bestemmer deg for å kjøpe solceller, bør du tenke på hva de estimerte strømkostnadene vil bli over de neste 20-30 årene. Dette er naturligvis vanskelig å spå og nettleien, avgiftene og strømprisen utvikler seg forskjellig. Men i sum er det grunn til å tro at prisen du betaler for å bruke strøm i boligen din blir høyere i fremtiden. Med dagens strøm – og nettleiepriser bør en investering i solenergi vurderes opp mot antatt levetid på anlegget på +/- 30 år.

Nedenfor er et utklipp fra «appen» som viser produksjon i dag og bilde av et solcelleanlegg ferdig montert.

Haugaland Kraft har i pilotprosjektet valgt ut utstyr og solcellepaneler med topp kvalitet og levetid som gjør at våre kunder kan gjøre trygge valg og produsere sin egen kraft uten bekymringer.

 

Solkraft - Pilotprosjekt

Vil du produsere din egen strøm, direkte fra solen? Haugaland Kraft starter nå et spennende og fremtidsrettet pilotprosjekt og ønsker samarbeid med utvalgte kunder. Prosjektet går ut på at vi installerer solcellepaneler på taket ditt, og overskuddsstrømmen du produserer kan du selge tilbake til oss. Det kaller vi "Din egen solkraft"

 

Energibransjen er i stor endring og solceller begynner for alvor å gjøre sitt inntog i Norge.

Haugaland Kraft ønsker å være en proaktiv aktør ved å tilby våre kunder fremtidsrettet solenergi og bidra til at solenergi blir et trygt og lønnsom valg også i vår region. Utviklingen innen solenergi er i rask vekst, og i Norge ble det installert nærmere 9 MW i fjor, opp fra 2,5 MW året før. Dette er lave størrelser i forhold til vannkraft, men bransjen er i kraftig vekst.

Solcelleanleggene som Haugaland Kraft tilbyr er av topp kvalitet og tilpasses din bolig slik at anlegget utnytter solstrålene maksimalt. Anleggene er også fleksible og er tilrettelagt for tilkobling til komponenter som vil hjelpe deg som kunde å spare energi og styre energiforbruket i fremtiden. Dette kan for eksempel være batteripakker, smarte målere, varmtvannstank og elbil.

Et eget solcelleanlegg vil ikke nødvendigvis være lønnsomt med en gang. Det må ses på som en langsiktig investering. Vanligvis vil du kunne dekke 10-20% av strømforbruket i en vanlig husholdning med et slikt anlegg. Lønnsomheten avhenger naturlig nok av strømprisene fremover. Et solcelleanlegg produserer strøm i rundt 30 år. Hvis strømprisene øker de neste tiårene, vil det allerede i dag lønne seg å investere i et slikt anlegg.

Vi gjennomfører dette pilotprosjektet nå for å høste erfaringer og kunnskap før vi eventuelt kan tilby alle våre kunder lignende avtaler. Ytterligere informasjon med tanke på pris og tekniske spesifikasjoner vil komme til den enkelte husholdning som velges ut i prosjektet.

Har du tenkt på å investere i solceller til ditt hustak, eller synes du bare at dette virker spennende? Da kan du melde din interesse i skjemaet under. Vi velger ut deltakere basert på noen faktorer som størrelse på tak, geografisk plassering, hvordan huset er plasser og lignende ting.

Frist for påmelding er 7. november 2017. Påmelding er nå fulltegnet. Resultat av vår utvelgelse vil komme i løpet av november. Spørsmål angående pilotprosjektet kan rettes til vårt kundesenter, telefon: 987 05270 eller ved å sende en epost til: solkraft@hkraft.no

Viktige punkter for deg som ønsker å produsere egen energi 

  • Avtale med nettselskapet for "Plusskunder". Les mer om tilknytningsavtale her
  • Beregn støtten du kan få fra Enova
  • Byggesøknad til de kommuner som krever det 

Påmelding til pilotprosjektet er avsluttet

Det er ikke lenger mulig å søke som pilotkunde for solcelleprosjektet

Det er fremdeles mulig å sende spørsmål omkring Solkraft til solkraft@hkraft.no