Prisutvikling fastpris

Fastpris 2018:

Avtaleperiode 1 år fra inngåelse.

Gjeldene fra Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf.
25.06.2018 59,95 øre/kWh
26.04.2018 46,95 øre/kWh
12.12.2016 38,00 øre/kWh
01.02.2016 35,87 øre/kWh
01.07.2015 34,9 øre/kWh
06.05.2014 37,56 øre/kWh

 

 

Til prishistorikk alle avtaler