Felleskraft

Ønsker du å følge markedsprisen , men unngå de høyeste pristoppene om vinteren er dette avtalen for deg. Risiko for hyppige prissvingninger er mindre enn ved valg av ren markedspris.

Felleskraft er vår standardavtale. Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spottprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler.

Du betaler 5,35 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter på toppen av prisen vi oppnår.

Påslaget er endret fra 01.01.2018 på grunn av endring i kvoteplikten på lovpålagte elsertifikater.

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Prisen svinger med sesongen avhengig av hvordan kraften kjøpes inn.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Ved bruk av papirfaktura blir beløpet økt med kr. 10,-.

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Se prisutviklingen på Felleskraft

Bestill strømavtale